Gunhild Borgersen

| november 2nd, 2021 | Foredragsholdere

gunhild Borgersen

Gunhild Borgersen er marinbiolog og har jobbet i NIVA siden 2010. Hennes hovedfokus er på bentisk økologi, bunndyr, marin miljøovervåking, og betydningen av blått karbon i sedimentet og i norske blå skoger.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør