Frithjof Moy

| oktober 28th, 2021 | Foredragsholdere

frithjof moy

Frithjof er forskningssjef på Havforskningsinstituttet og leder av faggruppen Bunnsamfunn, som blant annet forsker på blå skog. Han er utdannet fykolog ved Universitetet i Oslo og har jobbet med makroalger og tareskog-økologi i 35 år.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør