Hartvig Christie

| oktober 28th, 2021 | Foredragsholdere

hartvig christie

Marinbiolog med 40 års erfaring med forskning på blå skoger langs hele Norskekysten. Forskningen har vært fokusert på økosystemforståelse og effekter av miljøpåvirkninger, både med dykking, kartlegging og eksperimenter.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør