Blått karbon

Et prosjekt ledet av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), i samarbeid med GRID-Arendal, Havforskningsinstituttet (HI), Aarhus Universitet og Åbo Akademi.

Blått karbon - klimatilpasning, CO2-OPPTAK OG lagring av karbon I nordisk blå skog

Nordiske blå skoger er økosystemer langs kysten som tareskog, sjøgressenger og tangbelter, som er viktige naturlige lagringsplasser for karbon og dermed bidrar til klimaregulering. De spiller også en viktig rolle i klimatilpasning.

Det 3-årige prosjektet (2017–2019) “Blått karbon-klimatilpasning, CO2-opptak og lagring av karbon i nordiske blå skoger” (Nordic Blue Carbon Project) ble ledet av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), i samarbeid med GRID-Arendal, Havforskningsinstituttet (HI), Aarhus Universitet og Åbo Akademi Universitetet. Prosjektet ble finansiert av Miljødirektoratet, gjennom Nordisk ministerråd.

Prosjektet resulterte i en storymap og en rapport.