Finn Erlend Ødegård

| november 9th, 2021 | Foredragsholdere

Finn Erlend Ødegård

Finn Erlend Ødegård ble uteksaminert som Cand. agric fra Norges Landbrukshøyskole i 1992. Han har siden jobbet i offentlige og private virksomheter med temaer knyttet til ressursforvaltning og miljøspørsmål. Finn Erlend Ødegård har siden 2008 vært ansatt i Norges Bondelag hvor han jobber med utmark og miljøsaker knyttet til landbruk.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør