NBFN på The REDD + Exchange 2018

NBFN | februar 20th, 2021 | Høydepunkter

NBFN PÅ THE REDD + EXCHANGE 2018

Oslo Tropical Forest Forum 2018, 27-28 June, Oslo

Denne økten følger av en forberedende workshop organisert av Norges internasjonale klima- og skogsinitiativ og NBFN i fjor høst.

I sin innledning henviste minister for miljø og klima, Ola Elvestuen til NBFN: “I min tidligere kapasitet [as chair of the Committee on Energy and Environment of the Parliament] Jeg var glad for å starte opp vår egen [Norwegian] Blue Forest Network ”

Parallell 3B: Økosystemer med høy karbonlager: Inkorporering av mangrover og torvområder i REDD + -strategier. For å fremheve viktigheten av klimaet og andre økosystemtjenester som tilbys av våtmarksskog, og diskutere hvordan du kan øke oppmerksomheten mot disse relativt små og lite verdsatte områdene i nasjonale og jurisdiksjonelle REDD + -strategier.

Moderator: Tim Christophersen, koordinator, ferskvanns-, land- og klimagrenen, FNs miljø

Paneldeltakere:

• HAN Arlette Soudan-Nonault, minister for miljø og turisme, Kongo

• HE Ola Elvestuen, klima- og miljøminister, Norge

• Catherine Lovelock, professor, University of Queensland

• Daniel Murdiyarso, hovedforsker, senter for internasjonal skogforskning

• Nazir Foead, leder av byrået, BRG RI (Indonesia Peatland Restoration Agency)

https://youtu.be/zzydjoRKMKI