Hans Kristian Strand

| oktober 28th, 2021 | Foredragsholdere

Hans Kristian Strand

Hans Kristian Strand har erfaring med marin yngelproduksjon, weaningfasen og landbasert lengdestrømsrenneteknologi. Han jobber med utvikling av en metode for restaurering av kråkebollebeitet tareskog ved hjelp av brent kalk. Prøvetaking av kommersielle fiskefangster har også vært en fast oppgave de siste årene.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør