Nina Dehnhard

| november 1st, 2021 | Foredragsholdere

nina denhard

Nina er sjøfugløkolog. Siden 2019 har hun jobbet ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og er en del av Norsk sjøfuglbestandsovervåkingsprogram SEAPOP (www.seapop.no). Hennes nåværende forskning fokuserer på habitatbruken og fôringøkologien til toppskarv og overlapper med menneskelig ressursbruk.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør