Are Karlsen

Are Karlsen

Are Karlsen (AP) er ordfører i Horten kommune. Det har han vært siden 2015.