Are Karlsen

| november 2nd, 2021 | Foredragsholdere

Are Karlsen

Are Karlsen (AP) er ordfører i Horten kommune. Det har han vært siden 2015.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør