Trine Bekkby

| oktober 28th, 2021 | Foredragsholdere

trine bekkby

Trine jobber med variasjon og endringer i marin natur, med hovedfokus på blå skog. Hun har hatt ansvaret for den nasjonale kartleggingen av naturtyper i kystsonen fra 2009 til programmet avsluttet i 2019. For tiden jobber hun med studier av effekter av taredyrking på marint miljø og utvikling av drone som verktøy i kystsonekartlegging.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør