Policy Brief

| oktober 6th, 2021 | Dokumenter


policy brief

Norsk versjon

World Economic Forum identifiserer tap av biologisk mangfold som en av de fem største truslene mot den globale økonomien.

Blå skog som tare, tidevannseng- og myr, tang, sjøgress og mangrover er blant de mest biologisk mangfoldige økosystemene i verden. Tusenvis av arter er avhengige av blå skog for gyting, oppvekstområde, habitat, beskyttelse og mat.

Over hele kloden minker blå skog i et alarmerende omfang og tempo. Beskyttelse og restaurering av disse økosystemene kan reversere denne nedgangen og samtidig bidra til å redusere den bredere nedgangen i biologisk mangfold. Likevel får disse økosystemene ofte mindre fokus enn terrestriske skoger eller korallrev. Når blå skog nevnes, legges det først og fremst vekt på mangroveskoger, og i mindre grad sjøgress, tareskog eller tidevannseng- og myr.

Blå skog må i økende grad prioriteres i relevant politikk for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål. I tillegg bør kystøkosystemer fremheves i post-2020 Global Biodiversity Framework som ble forhandlet i Kunming, Kina i oktober – slik de var i de utgående Aichi-målene for biologisk mangfold.

Dokumenter

Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen
rapport – engelsk Kortfattet sammendrag Norsk sammendrag Ut i blå: et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen globale synteserapporten er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen om tare til dags dato, som avslører vitenskapens tilstand på verdens tareskoger og gir anbefalte tiltak for å […]
Globale estimater av omfanget og produksjonen av makroalgeskoger
Klikk å lese artikkelen Globale estimater av omfanget og produksjonen av makroalgeskoger MAI 2022 Makroalgehabitater antas å være de mest omfattende og produktive av alle kystvegeterte økosystemer. I sterk kontrast til den økende oppmerksomheten på deres bidrag til karboneksport og -binding, er forståelsen av deres globale omfang og produksjon begrenset, og disse har vært dårlig […]
Global nedgang infographic
Infographic 2: blå skog over hele kloden er i nedgang