Thomas Wernberg

| oktober 27th, 2021 | Foredragsholdere

THomas wernberg

Thomas jobber som professor i marin botanikk ved Universitetet i Vest-Australia i Perth samt som forsker ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen. Hans forskning fokuserer på tareskogøkologi og klimaendringer.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør