Peter Haugan

| oktober 28th, 2021 | Foredragsholdere

Peter Haugan

Peter er programdirektør ved HI og professor i oseanografi ved Universitetet i Bergen. Han har brede interesser som spenner fra havkarbon og klima til havvitenskapelig-politisk interaksjon. Han er for tiden også leder av ekspertgruppen for havpanelet og medlem av styret for NBFN.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør