Tanya Bryan

| oktober 27th, 2021 | Foredragsholdere

tanya bryan

Tanyas arbeidsområder inkluderer prosjekter om blått karbon og blå økonomi, samt utvikling av prosjekter om økosystemtjenester. Hun har over 10 års erfaring innen marin bevaring i både akademiske og frivillige institusjoner både i Canada og Norge.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør