Erika Techera

| november 11th, 2021 | Foredragsholdere

erika techera

Erika Techera er en internasjonal og komparativ jusakademiker ved UWA Law School som er fokusert på å forbedre juridiske rammer over Det indiske hav for å forbedre marin miljøstyring.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør