Policy Brief Kilder

| oktober 6th, 2021 | Dokumenter


policy brief kilder

Dokumenter

Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen
rapport – engelsk Kortfattet sammendrag Norsk sammendrag Ut i blå: et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen globale synteserapporten er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen om tare til dags dato, som avslører vitenskapens tilstand på verdens tareskoger og gir anbefalte tiltak for å […]
Globale estimater av omfanget og produksjonen av makroalgeskoger
Klikk å lese artikkelen Globale estimater av omfanget og produksjonen av makroalgeskoger MAI 2022 Makroalgehabitater antas å være de mest omfattende og produktive av alle kystvegeterte økosystemer. I sterk kontrast til den økende oppmerksomheten på deres bidrag til karboneksport og -binding, er forståelsen av deres globale omfang og produksjon begrenset, og disse har vært dårlig […]
Global nedgang infographic
Infographic 2: blå skog over hele kloden er i nedgang