Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen

| april 26th, 2023 | Dokumenterrapport – engelsk
Kortfattet sammendrag
Norsk sammendrag

Ut i blå: et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen

Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen globale synteserapporten er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen om tare til dags dato, som avslører vitenskapens tilstand på verdens tareskoger og gir anbefalte tiltak for å bygge ut gjenoppretting av verdens tareskoger.

Med sikte på å forbedre vår forståelse av verdien av tareskoger og gi anbefalinger for å beskytte og bærekraftig forvaltning av dem, gir rapporten også en rekke policy- og forvaltningsintervensjoner og alternativer som kan brukes til å opprettholde disse bemerkelsesverdige økosystemene inn i fremtiden og for å støtte mennesker og økonomier som har vært avhengige av dem i generasjoner.

Til tross for de mange utfordringene de står overfor, gir tareskoger verdifulle økosystemtjenester, inkludert støtte til kystfiskeri, demping av klimaendringer og beskyttelse av biologisk mangfold. Rapporten understreker viktigheten av å kombinere sosiokulturell kunnskap med økonomiske verdivurderinger for å styrke grunnlaget for å bruke ressurser til bevaring, bærekraftig forvaltning og restaurering av tare, det mest omfattende marine vegeterte økosystemet i verden.

INFOGRAFIKK FRA RAPPORT

Vennligst bruk følgende sitat: United Nations Environment Programme, & Norwegian Blue Forests Network (2023). Into the Blue: Securing a Sustainable Future for Kelp Forests. https://wedocs.unep.org/20.500.11822/42255.

VIDERE LESNING

Report: Into the Blue: Securing a Sustainable Future for Kelp Forests, UNEP

 

Dokumenter

Globale estimater av omfanget og produksjonen av makroalgeskoger
Klikk å lese artikkelen Globale estimater av omfanget og produksjonen av makroalgeskoger MAI 2022 Makroalgehabitater antas å være de mest omfattende og produktive av alle kystvegeterte økosystemer. I sterk kontrast til den økende oppmerksomheten på deres bidrag til karboneksport og -binding, er forståelsen av deres globale omfang og produksjon begrenset, og disse har vært dårlig […]
Global nedgang infographic
Infographic 2: blå skog over hele kloden er i nedgang
Naturmangfold infographic
Infographic 1: BLÅ SKOG ØKER DET GLOBALE NATURMANGFOLDER