Dokumenter Library

Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen

rapport – engelsk Kortfattet sammendrag Norsk sammendrag Ut i blå: et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen globale synteserapporten er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen om tare til dags dato, som avslører vitenskapens tilstand på verdens tareskoger og gir anbefalte tiltak for å […]

Globale estimater av omfanget og produksjonen av makroalgeskoger

Klikk å lese artikkelen Globale estimater av omfanget og produksjonen av makroalgeskoger MAI 2022 Makroalgehabitater antas å være de mest omfattende og produktive av alle kystvegeterte økosystemer. I sterk kontrast til den økende oppmerksomheten på deres bidrag til karboneksport og -binding, er forståelsen av deres globale omfang og produksjon begrenset, og disse har vært dårlig […]

Global nedgang infographic

Infographic 2: blå skog over hele kloden er i nedgang

Naturmangfold infographic

Infographic 1: BLÅ SKOG ØKER DET GLOBALE NATURMANGFOLDER

Policy Brief Kilder

policy brief kilder

Policy Brief

policy brief Norsk versjon World Economic Forum identifiserer tap av biologisk mangfold som en av de fem største truslene mot den globale økonomien. Blå skog som tare, tidevannseng- og myr, tang, sjøgress og mangrover er blant de mest biologisk mangfoldige økosystemene i verden. Tusenvis av arter er avhengige av blå skog for gyting, oppvekstområde, habitat, […]

Strategi for NBFN

strategi for nbfn  

Landskapskartlegging

LANDSKAPSKARTLEGGING BLÅ SKOG-POLITIKK I NORGE Norsk versjon

Showing: 1- of 8