Solrun Figenschau Skjellum

| oktober 28th, 2021 | Foredragsholdere

SOLRUN FIGENSCHAU SKJELLUM

Før Solrun begynte i NIVA i fjor jobbet hun i Miljødirektoratet hvor hun ledet klimakunnskapsseksjonen som bl.a. har ansvar for kunnskapsgrunnlag om blå skog som klimatiltak og FNs klimapanel. Hun har også mange års erfaring med klima- og miljøspørsmål som konsulent for både privat og offentlig sektor.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør