INTEGRERING AV MANGROVE SKOGER I RØDT + VERKSTED

Organisert av Norwegian Blue Forest Network og Norges internasjonale klima- og skoginitiativ (NICFI)
Oslo, October 16-17

Målet med workshopen var å identifisere viktige utfordringer og potensielle løsninger for å integrere mangrover i REDD + -strategier. Workshopdeltakerne identifiserte flere viktige kategorier av utfordringer for å integrere mangrover i REDD +, inkludert sosiale barrierer (f.eks. Mangel på analytiske evner innen bestemte regioner); politiske barrierer (f.eks. uklar ansettelse i mangroveområder og jurisdiksjonskontroller); markedsbaserte barrierer (f.eks. tilgang til karbonmarkeder, hvordan strukturere fordelingsordninger); og overvåking av barrierer (f.eks. kompleksitet med jorddybdemålinger). Breakout-grupper detaljerte aspekter av utfordringer innen hver kategori, med fokus på sosiale, politiske, markedsbaserte og overvåkingsspørsmål. Løsninger på noen av disse hindringene ble også foreslått. Fra disse diskusjonene dukket det opp to hovedtemaer: 1) Flere utfordringer deles med tropiske terrestriske skoger, men mangrover gir også unike utfordringer. Disse utfordringene kan overvinnes ettersom verdien av verdiene oppveier de eksisterende barrierer. 2) Sosiale og kulturelle spørsmål er innebygd i mange av utfordringene ved å integrere mangrover i REDD +, selv om det er identifiserte intervensjoner og potensielle løsninger som kan brukes til å overvinne disse.

Vennligst finn workshopheftet her