Integrering av mangroveskog i REDD + verksted

| februar 20th, 2021 | Høydepunkter

INTEGRERING AV MANGROVESKOG I REDD + VERKSTED

Organisert av NBFN og Norges internasjonale klima- og skogsinitiativ (NICFI)
Oslo, 16. – 17. OktoberMålet med workshopen var å identifisere viktige utfordringer og potensielle løsninger for å integrere mangrover i REDD + -strategier. Workshopdeltakerne identifiserte flere viktige kategorier av utfordringer for å integrere mangrover i REDD +, inkludert sosiale barrierer (f.eks. Mangel på analytiske evner innen bestemte regioner); politiske barrierer (f.eks. uklar ansettelse i mangroveområder og jurisdiksjonskontroller); markedsbaserte barrierer (f.eks. tilgang til karbonmarkeder, hvordan strukturere fordelingsordninger); og overvåking av barrierer (f.eks. kompleksitet med jorddybdemålinger). Breakout-grupper detaljerte aspekter av utfordringer innen hver kategori, med fokus på sosiale, politiske, markedsbaserte og overvåkingsspørsmål.

Løsninger på noen av disse hindringene ble også foreslått. Fra disse diskusjonene dukket det opp to hovedtemaer:

  1. Flere utfordringer deles med tropiske terrestriske skoger, men mangrover gir også unike utfordringer. Disse utfordringene kan overvinnes ettersom verdien av verdiene oppveier de eksisterende barrierer.
  2. Sosiale og kulturelle spørsmål er innebygd i mange av utfordringene ved å integrere mangrover i REDD +, selv om det er identifiserte intervensjoner og potensielle løsninger som kan brukes til å overvinne disse.
Se workshopmateriellet nedenfor


Høydepunkter

Rapportlansering: Topp 10 Trender 2023
«Topp 10 Trender» for blå skog 2023 lanseres på NBFN-seminar i Oslo   14. februar arrangerer Norsk nettverk for blå skog (NBFN) frokostseminar i Oslo for å lansere nettverkets nye rapport: «Topp 10 trender for blå skog». Rapporten oppsummerer fjorårets viktigste trender og hva vi kan se fram til i kommende år.   2023 var […]
Blå skog og COP28
Blå skog og COP28: oversikt over hav, blå skog og blått karbon under FNs klimakonferanse Gro Slotsvik – GRID-Arendal   FNs årlige klimakonferanse, the Conference of the Parties (COP), fant sted i Dubai 30. november – 12. desember 2023. Vi samlet alle arrangement som handler om hav, blå skog og blått karbon på ett sted. […]
30 by 30: hvordan restaurerer vi tareskogen?
30 BY 30: HVORDAN RESTAURERER VI TARESKOGEN? Barbro Taraldset Haugland – Havforskningsinstituttet (HI)   Vi er nå et par år inn i FNs 10-år for havet, og fokuset på gjenoppretting av blå skog langs kysten øker. I desember signerte Norge FNs Naturavtale – 30 by 30 –  hvor ett av målene er å restaurere 30% […]