Etablering av et internasjonalt Seagrass Experts Network

ETABLERING AV ET INTERNASJONALT SEAGRASS EXPERTS NETWORK

Mot en internasjonal agenda for vitenskap, politikk og bevaring av sjøgress, International Seagrass Biology Workshop 13. – 15. Juni 2018, Singapore

Enger av sjøgress er avgjørende for funksjonen til sunne og produktive kyster rundt om i verden, men dessverre blir de ofte oversett og ikke verdsatt. FNs miljø i samarbeid med GRID-Arendal har som mål å innkalle et internasjonalt Seagrass Experts Network for å styrke vitenskapelig kunnskap, konsolidere ledelsespraksis og utvikle politiske anbefalinger.

Mål

International Seagrass Experts Network (ISEN) er et konsortium av eksperter og utøvere som ønsker å se sjøgress fremdrevet i større bevaringsdiskusjoner, appellere til beslutningstakere, arbeide for interessene til lokalsamfunn og låse opp midler for å fremme forskning på sjøgress, bevaring og ledelse. Vår visjon er at sjøgressforskere, lokale, statlige og mellomstatlige byråer og allmennhetens entusiaster skal samarbeide om å heve profilen til verdien av sjøgressøkosystemer og sikre at disse verdiene blir innlemmet i kystforvaltning og beslutningsprosesser for bærekraftig forvaltning og bevaring av sjøgress. ISEN vil bli stilt ulike utfordringer for å øke effekten av vitenskapelig kunnskap om sjøgress på kystforvaltning og nasjonal og internasjonal politikkutforming. Den første utgaven av ISEN er et globalt syntesedokument som vil tjene som en oppfordring til handling til ledere og beslutningstakere, og fremheve spekteret av verdier av sjøgress for mennesker over hele verden.

Mer spesifikt vil rapporten oppnå følgende:

  • Gi en oversikt over global distribusjon av sjøgress og tilhørende biologisk mangfold, og presentere de viktigste truslene og driverne for tap av sjøgress;
  • Fremheve de viktigste økosystemtjenestene og deres kobling til menneskelig velvære;
  • Kompilere eksisterende kunnskap og identifisere datahull, der fremtidig forskningsinnsats bør fokusere for å få full forståelse av sjøgressens status og verdi både for det marine miljøet og menneskers velvære;
  • Utforske de forskjellige forvaltningsalternativene og utvikle politiske anbefalinger for å støtte bevaring av sjøgress, bærekraftig forvaltning og restaurering;
  • Analysere levedyktigheten, hindringene og potensialet for økosystemer i sjøgress for å få tilgang til karbonmarkeder eller annen betaling for ordninger for økosystemtjenester.

Foto: Dimitris Poursanidis

Verkstedoppsett

Workshopen startet med presentasjoner av hovedtemaene i det globale syntesedokumentet. Deltakerne deltok deretter i utbruddsgrupper ledet av ISENs kjernemedlemmer (Gabriel Grimsditch, Maria Potourouglou og Steven Lutz) for å planlegge den globale synteserapporten, deres involvering og bidrag, fremtidige skritt og aktiviteter.

  • Tema 1 – Finansielle ordninger (Gabriel Grimsditch) barrierer og muligheter for sjøgress i karbonmarkedet
  • Tema 2 – Vitenskap (Maria Potouroglou) som identifiserer hull og prioriteringer innen vitenskap og utforsker måter å fremme forskning på sjøgressøkosystemtjenester
  • Tema 3 – Politikk (Steven Lutz) som prioriterer sjøgress i klimapolitikken

For mer informasjon kontakt Maria Potouroglou, maria.potouroglou@grida.no

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

alle blogginnlegg

Norge satser på blå skog

NORGE SATSER PÅ BLÅ SKOG Forfattere: Cecilie Wathne (Norsk nettverk for blå skog), Torill Sateroy (GRID-Arendal og Norsk nettverk for blå skog) og Brian Tsuyoshi Takeda (Urchinomics) One Ocean Week fikk et knallstart med Regjeringens havkonferanse mandag 17. april. I tillegg til å velge blå skog som et av temaene for dagen, kom regjeringen med…

Read more
Naturbasert karbonkompensasjon med høy integritet er avgjørende i kampen mot klimaendringer

Naturbasert karbonkompensasjon med høy integritet er avgjørende i kampen mot klimaendringer Steven Lutz, senior programoffiser og blåkarbonleder, GRID-Arendal. Opprinnelig innlegg fra GRID-Arendal Bevaring og restaurering av karbonrik mangroveskog er en viktig naturbasert klimaløsning som kan bidra til å dempe den globale klimakrisen. Mangroverot i Indonesia. Steven Lutz, GRID-Arendal Verden står overfor en klimakrise. FNs mellomstatlige…

Read more
Sukkertareskog på direktoratenes redningsliste

SUKKERTARESKOG PÅ DIREKTORATENES REDNINGSLISTE Trine Bekkby, Eli Rinde og Hege Gundersen – Norsk institutt for vannforskning, NIVA Sukkertareskogene langs norskekysten er viktige leveområder for et stort antall arter og bidrar med mange økosystemtjenester, som mat- og råvareproduksjon og karbonbinding og -lagring. Sukkertareskogene er regnet som sterkt truet, mest sannsynlig på grunn av økte temperaturer og…

Read more
Topp 10 trender-artikkelen lansert på NBFN-seminar i Oslo

Topp 10 trender-artikkelen lansert på NBFN-seminar i Oslo Publikum deltar i spørsmål og svar-delen av seminaret 1. februar holdt Norsk Nettverk for Blå Skog (NBFN) et frokostseminar i Oslo for å lansere nettverkets sisteprodukt, en oversikt over Topp 10 blå skog-trender fra 2022. Rommet var fylt av interesserte fra både offentlig og privat sektor, noe…

Read more
Hav og blått karbon på COP27

Denne livebloggen inneholder hav, blå skoger og kyst- og havblått karbon-relaterte sidearrangementer på UNFCCC COP27 (6. – 18. nov.). Dette innlegget vil bli oppdatert gjennom hele COP og ble opprinnelig lagt ut på GEF Blue Forests Project. Innholdet i denne bloggen er på engelsk. For foreslåtte oppdateringer eller redigeringer vennligst send en e-post: steven.lutz (@) grida.no…

Read more