Frode Sundnes

| november 11th, 2021 | Foredragsholdere

Frode sundnes

Sundnes er forsker ved NIVAs seksjon for vann og samfunn. Hans bakgrunn er i internasjonale miljø- og utviklingsstudier, med spesiell vekt på politisk økologi og miljøhistorie. Aktuelle forskningsinteresser inkluderer studier av bruk, oppfatninger og styring av kystlandskap.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør