En verden av potensiale under havoverflaten

| august 5th, 2017 | Uncategorized

Langs hele kyststripa vår vokser det unike marine skoger, som fisk, sjødyr og vi mennesker er avhengig av. De kalles blå skoger og i Norge består disse av tang, tare og ålegress. De blå skogene er i tillegg unike i klimasammenheng. Bevaring av de blå skogene er internasjonalt anerkjent som et viktig klimatiltak fordi de tar opp store mengder atmosfærisk karbon som er viktig for å redusere temperaturøkningen.

I kalde farvann, både på den nordlige og sørlige halvkule, er tareskogene viktige i en klimasammenheng. Nye beregninger viser at karbonfangst og lagring i tareskoger er på nivå med den i skog på land. I varmere farvann er sjøgressenger og mangroveskoger viktige. Selv om de arealmessig bare dekker 0,5 % av havbunnen, er det beregnet at de står for 50 % av all karbonlagring i marine bunnsedimenter.

Samtidig yter de blå skogene viktige økosystemtjenester. De er svært artsrike og fungerer som gyte- og oppvekstområder for fisk og skalldyr. De er derfor viktige for matproduksjon på kysten og bidrar til å skape lokale inntekter, både fra fiske og turisme, samt at de forsyner kystbefolkningen med næringsrikt råstoff, byggematerialer og medisiner. Blå skoger bidrar også til vannkvalitetsforbedringer gjennom å ta opp næringssalter og fange sedimenter. I tillegg gir sjøgressenger og mangroveskog beskyttelse for kysterosjon fra stormer, oversvømmelser og tsunamier, noe som gjør dem særs viktige for klimatilpasning.

Økosystemer i tropiske blå skoger og ålegress i tempererte områder er også under sterkt press. Vern og bærekraftig bruk er derfor avgjørende. Tareskoger verden over er truet av nedbeiting fra store kråkebolleforekomster, fra overgjødsling og havtemperaturstigning. Bevaring, restaurering, bærekraftig forvaltning og kommersiell utnyttelse av blå skog kan bidra til karbonfangst, slik at svart karbonøkonomi erstattes med en blågrønn.

Norge, med sin lange kystlinje, forvalter Europas største tareskoger. Her har tare blitt høstet kommersielt i over 50 år. Det er i dag en milliardindustri og etterspørselen etter tareprodukter er sterkt økende, både til mat (som stabiliserings- og fortykningsmiddel, men også direkte og som fôrtilsetning) og i produksjon av medisiner, kosmetikk og jordforbedring.

Norge har internasjonalt vært et forbilde for bærekraftig høsting og bruk av marine ressurser. Norge har også støttet ”blå skog”-politikk på internasjonalt nivå, i sammenheng med FNs klimakonvensjon og FNs klimapanel. Utenrikspolitisk støtter også Norge prosjekter og programmer rettet mot blå skog-økosystemer med formål å forbedre forvaltning og bedre involvere lokale kystsamfunn for fattigdomsbekjempelse. Nasjonalt er bærekraftig bruk av marine ressurser en bærebjelke i Norges ambisjoner om å utvikle sin blågrønne økonomi.

Original posted at https://news.grida.no/en-verden-av-potensiale-under-havoverflaten

Uncategorized

LANDSKAPSKARTLEGGING BLÅ SKOG-POLITIKK I NORGE
Landskapskartlegging Blå Skog-Politikk I Norge Den norske regjeringen har siden 2015 bevilget omtrent 327 millioner NOK til blå skogprosjekter i 25 land over hele verden For å markere Jordens dag, lanserer Norsk Nettverk for Blå Skog (NBFN) i dag en kartleggingsrapport om norsk politikk og prosjekter innen blå skog. Blå skog er kystøkosystemer som tareskog, […]
SPARER DATOEN: NORSK BLÅ FOREST FORUM
Vi er glade for å kunngjøre datoene for årets begivenhet organisert av Norwegian Blue Forests Network! Når: November 9 to 13, 2020 Hvor: på nett Program: Man 9/11: Blå skog i Norge Tirsdag 10/11: Forskningsresultater og kunnskapsutfordringer Ons 11/11: Nye marine næringer Tor 12/11:Forvaltning av blå skog i Norge Fre 13/11: Internasjonale perspektiver Høyttalere TBC. […]
NBFN on Arendalsuka 2018
“Bærekraftig vekst i de blå skogene” Velkommen til Norsk nettverk for Blå Skogs kveldsarrangement, torsdag 16/8 kl 19 – 22, Le Monde Arendal. Rebekka, Manuel, Stavros, Siri og Trond kommer! Kommer du? Del gjerne med kolleger som du tror er interessert! Og trykk “skal” på vårt Facebook arrangement