Årsrapport 2018

| oktober 6th, 2021 | Årsrapporter


ÅRSRAPPORT 2018

Norsk versjon

Årsrapporter

Årsrapport 2022
ÅRSRAPPORT 2022 Norsk Betydningen av kystøkosystemer, inkludert blå skog, fortsatte å få økt anerkjennelse i 2022. Slutterklæringen fra FNs klimakonferanse (COP 27) inneholdt for første gang et eget underavsnitt om havet. Samtidig forplikter avtalen om biologisk mangfold, som ble vedtatt på FNs konferanse om biologisk mangfold (COP15), medlemsland til å bevare, forvalte og restaurere kystområder […]
Årsrapport 2021
ÅRSRAPPORT 2021 Norsk versjon
Årsrapport 2020
ÅRSRAPPORT 2020 Norsk versjon