Helene Gabestad

| november 9th, 2021 | Foredragsholdere

Helene Gabestad

Helene Gabestad jobber med Viken fylkeskommunes oppgaver som vannregionmyndighet for Innlandet og Viken vannregion. Hun har jobbet med vannforvaltning etter vannforskriften på flere ulike forvaltningsnivåer siden 2007.

Foredragsholdere

Stein Fredriksen
Professor, Universitetet i Oslo (UiO)/Havforskningsinstituttet (HI)
Cecilie Wathne
Prosjektleder, Norsk nettverk for blå skog (NBFN)
Erlend Grimsrud
Daglig leder, Fiskarlaget Sør