Blå skog blogg

blå skog blogg

Norge satser på blå skog

NORGE SATSER PÅ BLÅ SKOG Forfattere: Cecilie Wathne (Norsk nettverk for blå skog), Torill Sateroy (GRID-Arendal og Norsk nettverk for blå skog) og Brian Tsuyoshi

Read More »

Hav og blått karbon på COP27

Denne livebloggen inneholder hav, blå skoger og kyst- og havblått karbon-relaterte sidearrangementer på UNFCCC COP27 (6. – 18. nov.). Dette innlegget vil bli oppdatert gjennom

Read More »
Norwegian Blue Forests Network (photo: Jonas Thormar)

Geak nettverk holder første verksted

GEAK NETTVERK HOLDER FØRSTE VERKSTED GEAK workshopdeltakere samlet ved Havforskningsinstituttet i Arendal, Norge I juni 2022 holdt nettverket Global Ecosystem Services Assessment from Kelp forests

Read More »

Hav & blått karbon på COP26

HAV & BLÅTT KARBON PÅ COP26 Denne artikkelen er på engelsk.  This live blog features oceans, blue forests, and coastal and oceanic blue carbon related

Read More »

Blått karbon

Et prosjekt ledet av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), i samarbeid med GRID-Arendal, Havforskningsinstituttet (HI), Aarhus Universitet og Åbo Akademi.

Read More »

Ny innsikt i skjebnen til tarekarbon

NY INNSIKT I SKJEBNEN TIL TAREKARBON Et nytt forskningspapir i Nature Scientific Reports viser at frittliggende tangfragmenter kan transporteres mange kilometer, og har potensial til

Read More »