Publikasjoner Library

Topp 10 trender for blå skog I 2023

Top 10 Trends 2023 rapport   Norsk nettverk for blå skog (NBFN) fortsetter fjorårets tradisjon med «Top 10 Trends» rapporten, der vår ekspertgruppe gir en oversikt over de største trendene for blå skog innen forskning, forvaltning og politikk. 2023 var et år der store kriser dominerte nyhetsbildet, blant annet i form av global oppvarming og […]

NBFN at Arendalsuka 2023

NBFN AT ARENDALSUKA 2023 During Arendalsuka, experts, politicians, and industry representatives gathered in  GRID-Arendal’s back garden to discuss what it will take to further develop the seaweed industry in Norway and Europe.  Watch the full event on YouTube Norway is in many regards an ideal country for cultivating seaweed, with tangle, rockweed, and sugar kelp growing […]

Tareindustrien: Muligheter, barrierer og veien videre

  TAREINDUSTRIEN: Muligheter, barrierer og veien videre Tareindustrien kan bli en stor næring i Europa, og mange spår at industrien er i ferd med å ta av, også i Norge. Men før dette kan skje, er det en rekke utfordringer knyttet til økonomi, teknologi, regulering, miljø og marked som må løses. Det er viktig å […]

TANG, TARE OG BÆREKRAFTIG MATPRODUKSJON: MULIGHETER OG BARRIERER FOR INDUSTRIEN

Befolkningsvekst og behovet for mer bærekraftig matproduksjon har gitt økt fokus på havet som et matfat. Mye peker på at dyrking av blå skog, inkludert tang og tare, kan utvikle seg til å bli en omfattende, global næring. For Norge er det spådd at vi innen 2050 kan produsere så mye som 20 millioner tonn makroalger i året. Men i 2023, nesten 10 år etter den første tillatelsen til dyrking av tare ble tildelt, så forventes et høstet volum på 400-500 tonn. Bli med NBFN 16. august for Arendalsuka 2023-arrangementet Tang, tare og bærekraftig matproduksjon: muligheter og barrierer for industrien. Vi samler politikere og næringslivet til debatt.

Norsk sammendrag av Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen

NORSK SAMMENDRAG RAPPORT – ENGELSK grafiske elementer Norsk sammendrag av Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen globale synteserapporten er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen om tare til dags dato, som avslører vitenskapens tilstand på verdens tareskoger og gir […]

NFBN vår 2023 nyhetsbrev

NBFN VÅR 2023 NYHETSBREV Velkommen til NBFNs halvårlige nyhetsbrev. Klikk på bildet for å se våren 2023-utgaven i PDF (engelsk). Abonner på vår e-postliste for å motta vårt nyhetsbrev direkte i innboksen din! Abonnere

Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen

rapport – engelsk Kortfattet sammendrag Norsk sammendrag Ut i blå: et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen Ut i det blå: Et veikart for en bærekraftig framtid for tareskogen globale synteserapporten er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen om tare til dags dato, som avslører vitenskapens tilstand på verdens tareskoger og gir anbefalte tiltak for å […]

Årsrapport 2022

ÅRSRAPPORT 2022 Norsk Betydningen av kystøkosystemer, inkludert blå skog, fortsatte å få økt anerkjennelse i 2022. Slutterklæringen fra FNs klimakonferanse (COP 27) inneholdt for første gang et eget underavsnitt om havet. Samtidig forplikter avtalen om biologisk mangfold, som ble vedtatt på FNs konferanse om biologisk mangfold (COP15), medlemsland til å bevare, forvalte og restaurere kystområder […]

Topp 10 trender fra 2022

Norsk nettverk for blå skog: Topp 10 trender fra 2022 Vi har lagt bak oss et kontrastfylt år i 2022. På den ene siden har blå skog vært tema innen en rekke områder som har fått økende oppmerksomhet: Blå økonomi, marint vern og hvordan havene kan brukes for å bekjempe og redusere effekten av klimakrisen. […]

Årsrapport 2021

ÅRSRAPPORT 2021 Norsk versjon

Showing: 1- of 23