HVA ER BLÅ SKOGER?

Blå skoger er marine og kystøkosystemer som gir mange varer og tjenester både til det marine miljøet og til mennesker

NYHETER

OPPDRAG

icon: awareness

… øke bevissthetenom blå skog gjennom målrettet kommunikasjon og oppsøkende

icon: research

… utføre forskningfor å utvikle videre kunnskap om blå skog

icon: action

… Utvikle og gjennomføre reaksjonsorienterte prosjekter i inn- og utland

icon: support

… støtte norsk blå skogspolitikk og forskningsagenda

PROSJEKTER