Det norske blå skog nettverket (NBFN)

under over

Det norske blå skog nettverket (NBFN) har som sitt mål å styrke den kollektive norske kunnskapsbasen om blå skog (mangrove, tare, havsenger, saltmarsker) slik at disse økosystemers fulle potensiale kan utnyttes maksimalt i til klimautfordringen og sikre bærekraftige leveranser av andre økosystemtjenester fra blå skog både i Norge og utlandet.

Nettverkets fire arbeidsmål er:

  • Å øke bevisstheten om blå skog i Norge
  • Å utvikle ny kunnskap om blå skog i Norge og utlandet
  • Å utvikle og gjennomføre handlingsorienterte prosjekter
  • Å støtte utviklingen av norske politiske og forskningsagendaer for blå skog

This post is also available in: Engelsk