Blue Forest Week: Day 2 (Nov 17)

Why Care About Norwegian Blue Forests?

Day 2: Wednesday 17 November

09:30 - 12:30

Language: Norwegian

Session 3

09:30 - 10:00
What is the status of blue forests in Norway?

This session will give a short summary of the status and trends of Norwegian blue forests. The Norwegian coastline is long and the threats vary from heat waves in the South to sea urchins in the North.

09:41

Hva truer den blå skogen?

09:47

Nedbeiting og gjenvekst av tareskog, hva kan vi lære fra Porsangerfjorden

09:53

Hvordan står det til med blå skog i Oslofjorden?

Session 4

10:00 - 11:30
Norwegian blue forests - more important than you think

Blue forests provide many goods and services for humans and coastal species. In this session we will explore the range of  ecosystem services, including carbon storage, protection of biodiversity and its importance for commercial fish stocks. The session will conclude with a discussion on the value of blue forests.

10:00

10:06

Biomangfold og hvem spiser hvem i den blå skogen

10:15

Video: Hvilken nytte har vi av den blå skogen?

Karbonlagring – Kasper Hancke, NIVA
Vannkvalitet – Frithjof Moy, IMR
Fiskeri – Kjell Magnus Norderhaug, IMR
Habitat for sjøfugl – Signe Christensen-DalsgaardNina Dehnhard, NINA
Produkter fra tare – Mari Vold Bjordal, Bellona
Mat og dyrefôr – Åshild Ergon, NMBU
Kulturelle verdier – Frode Sundnes, NIVA

10:25

Break

10:39 - 10:49

10:50

Tidevannseng og -sump: til tjeneste!

10:55

Interview: Ålegress: en viktig lillesøster i blå skog familien

11:02

Verdier og verdsetting av natur

11:14

Verdsetting av økosystemtjenester fra verdens tareskog

11:20

Paneldiskusjon: Verdsetting av blå skog

Blue discussions

11:30 - 12:30
Blue Discussions

An opportunity for participants and speakers to further discuss the topics of the day and network with each other.

Language: Norwegian

DAY 2: SPEAKERS