Speakers Day 3 Library

Cecilie Wathne

Project leader, Norwegian Blue Forest Network (NBFN)

Erlend Grimsrud

Daglig leder, Fiskarlaget Sør

Finn Erlend Ødegård

Senior advisor, Norges Bondelag

Helene Gabestad

Special Advisor, Viken County Municipality

Jane Glavan

Co-Owner, Distant Imagery

Sondre Haugholt Breian

Sports fishing consultant, Norwegian Association of Hunters and Anglers (NJFF)

Aleksander Øren Heen

State Secretary, Norwegian Ministry of Climate and the Environment

Anne Lene Dale

Managing Director, Kystvett AS

Are Karlsen

Mayor, Horten municipality

Helena Michelsen

PostDoc, Norwegian Institute for Water Research (NIVA)

Showing: 1- of 16