Verdien av havets økosystemer

| August 12th, 2019 | Uncategorized

I Norge har vi fire marine nasjonalparker. Det vi kan se av nasjonalparkene er stort sett strender, svaberg og steiner, men resten består av et stort blått teppe. Så hvilken verdi har dette teppet for oss mennesker?

I havet finnes et mangfold av økosystemer med sine spesialiserte arter, akkurat som på land. Det finnes enorme tareskoger som småfisk bruker som oppvekstområder. Hver art har ulike styrker og preferanser, og derfor har de utviklet seg så forskjellig. I knausen med rullestein finnes huler som er optimale hjem for en del skalldyr og rovfisk. Lengre inne i viken blomstrer ålegraset, som ofte er trygt for små arter som reker og mindre fisk. Det finnes også store vidder hvor «flokkdyr», eller de pelagiske artene, for det meste holder til. 

De marine økosystemene, de ulike samfunnene i havet, har mange viktige funksjoner for oss mennesker. Over halvparten av oksygenet vi puster inn kommer fra havet og havet er en viktig matkilde og resurs for samfunn over hele verden. I tillegg har vi mennesker en spesiell tiltrekning til havet og bruker det ofte i forbindelse med ferie og rekreasjon.

På land er det planter og trær som tar opp karbondioksid (CO2) og begraver karbon (C) i sedimentene gjennom røttene sine. I havet gjør ålegraset det samme. Taren, som ikke har røtter, rives ofte av berget under høststormer og sender deler av biomassen ut til havdypet hvor det legger seg på havbunnen. Slik begraver den blå skogen karbon, noe som er viktig for å redusere klimaendringene.

Skjell, eller muslingene, er viktige for å holde havet rent. De pumper inn vann og filtrerer vekk små partikler som plankton, bakterier og dødt organisk materiale. Dette er deres form for mat. Skjellene er med på å redusere bakterier og giftalger i havet samtidig som de forbedrer lys- og oksygenforholdene. De yter derfor en viktig økosystemtjeneste, en slags samfunnstjeneste for artene rundt dem.

Havet har en enorm verdi for oss mennesker, både økonomisk men også for at vi mennesker skal kunne ha nok oksygen, mat og ressurser. Det er et kompleks samspill i naturen som gir oss muligheten til å leve slik vi gjør i dag. Men havet er også avhengig av at vi mennesker forstår og verdsetter økosystemene slik at vi forvalter det på best mulig måte. Interessert i å lære mer om de marine økosystemene i Raet nasjonalpark? Bli med på båttur med kjentfolk under Arendalsuka den 14. august på Solrik. Vi kaster loss fra Rådhusgaten klokken 16.

Uncategorized

NBFN at Arendalsuka 2023
NBFN AT ARENDALSUKA 2023 During Arendalsuka, experts, politicians, and industry representatives gathered in  GRID-Arendal’s back garden to discuss what it will take to further develop the seaweed industry in Norway and Europe.  Watch the full event on YouTube Norway is in many regards an ideal country for cultivating seaweed, with tangle, rockweed, and sugar kelp growing […]
Save the date: Norwegian Blue Forests Forum
We are excited to announce the dates for this year’s event organized by the Norwegian Blue Forests Network. When: Spring 2020 Where: Oslo, Norway (Venue TBC) What: An arena to stimulate knowledge-exchange and discussions for a knowledge-based and future oriented management of blue forests both nationally and internationally. Do you work with these ecosystems and […]