NIVA_JanneGitmark_Fucus_spiralis_hovedsakelig_Slemmestad