Workshop i Granada om makroalgernes rolle i det globale karbonbudsjettet

Seksten forskere fra Europa, Australia og USA var i april samlet i Granada for å diskutere makroenes rolle i det globale karbonbudsjettet. Deltakere fra Norwegian Blue Forest Network var Kasper Hancke og Hege Gundersen fra NIVA, og Karen Filbee-Dexter fra IMR. Ansvarlig for workshopen var Carlos Duarte og Dorte Krause-Jensen, også kjent som forfatterne av Nature-papiret fra 2016 som for første gang antydet at verdens makroalger potensielt lagrer like mye karbon som de andre blå skogene sammen! Med det historiske Alhambra-palasset rett utenfor vinduet vårt (se bilde), ble vi samlet i tre dager i samme rom for å dele kunnskap om tareskog og annen distribusjon av makroalger, produksjon, eksport til andre økosystemer og endelig skjebne. Anslag og «gjestestimater» på priser og størrelser ble sendt over rommet og inn i et felles Google-dokument. Da vi ikke visste svaret, søkte vi litteraturen, og der vi ikke fant svaret, trenger vi ytterligere undersøkelser! Vel hjemme jobber vi med å gjøre ferdig papirene. Og med denne produktive gjengen på jobb, forventer vi flere utfall allerede i år. Derfor er noen nye brikker lagt til i puslespillet om rolle tang og andre makroalger i karbonbudsjettet, og dermed dens rolle i klimabudsjettet!