Trine Bekkby

Seniorforsker, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

trine bekkby

Trine jobber med variasjon og endringer i marin natur, med hovedfokus på blå skog. Hun har hatt ansvaret for den nasjonale kartleggingen av naturtyper i kystsonen fra 2009 til programmet avsluttet i 2019. For tiden jobber hun med studier av effekter av taredyrking på marint miljø og utvikling av drone som verktøy i kystsonekartlegging.