Thomas Wernberg

THomas wernberg

Thomas jobber som professor i marin botanikk ved Universitetet i Vest-Australia i Perth samt som forsker ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen. Hans forskning fokuserer på tareskogøkologi og klimaendringer.