Ringvirkninger av videre tap av blå skog

I forbindelse med den internasjonale dagen for biologisk mangfold, lanserer Norsk Nettverk for Blå Skog en Policy Brief om viktigheten av blå skog for naturmangfold.

World Economic Forum trekker frem tap av naturmangold som en av de fem største truslene mot verdensøkonomien.

Blå skog, som tang- og tareskog, sjøgressenger, saltmarsh og mangroveskoger, er blant de mest mangfoldige biologiske økosystemene i verden. Tusenvis av arter er avhengige av blå skog for gyting, oppvekst, beskyttelse og mat.

I mange deler av verden er den blå skogen i nedgang. Omfanget og tempoet på reduksjonen er alarmerende. Tiltak for å bevare og restaurere blå skog vil både snu nedgangen av disse naturtypene, samt bidra til å redusere nedgangen i det biologiske mangfoldet. Men dessverre får blå skog ofte mindre fokus enn skog på land eller korallrev. Når blå skog anerkjennes, legges det først og fremst vekt på mangrovetrær, i mindre grad sjøgress og sjelden tang- og tareskog eller saltmarsh.

Blå skog må i økende grad prioriteres. I tillegg bør kystøkosystemer ideelt sett spesifiseres i det nye globale rammeverk for naturmangfold som skal forhandles frem i Kunming, Kina i oktober. Dette ville være i tråd med FNs bærekraftsmål og de utgående Aichi-målene for naturmangfold.