Takehiro Nakamura

Takehiro Nakamura

Siden 2010 har Takehiro Nakamura vært engasjert i å støtte utviklingen av verktøy og metoder for bærekraftig forvaltning og bruk av kyst- og havressurser og økosystemtjenester.