Solrun Figenschau Skjellum

SOLRUN FIGENSCHAU SKJELLUM

Før Solrun begynte i NIVA i fjor jobbet hun i Miljødirektoratet hvor hun ledet klimakunnskapsseksjonen som bl.a. har ansvar for kunnskapsgrunnlag om blå skog som klimatiltak og FNs klimapanel. Hun har også mange års erfaring med klima- og miljøspørsmål som konsulent for både privat og offentlig sektor.