Karboninnhold i ålegrasenger – SEAME

SEAME vurderer den generelle fordelingen og karbonlagringskapasiteten i ålegrasenger i Norge.

 

Bakgrunn

Ålegras er vannlevende blomsterplanter, og navnet stammer fra den gresslignende morfologien fordi de fleste av sjøgrasartene har gresslignende blad. De forveksles ofte med tang og tare, men er faktisk tettere knyttet til blomstrende planter på land. Ålegrasenger har vært en del av kystmiljøet i flere millioner år, og de danner en økologisk gruppe med ca. 60 arter over hele verden. Ålegras bidrar til å holde havet og kystlinjen sunn ved å gi mat og tilholdssted for ung fisk, beskytte strender mot erosjon og filtrere forurensning fra vannet.

Som andre fotosyntetiske organismer, fanger ålegras karbondioksid ved hjelp av energi fra lyset og omgjør den til organisk karbon for å opprettholde ålegrasets vekst og biomasse. De lagrer også en betydelig mengde karbon i sedimentet over lengre perioder. I tillegg fanger ålegras opp 2–4 ganger mer karbon enn tropiske regnskoger på land, noe som gjør dem til en av de mest effektive karbonfangerne på planeten. Nylige studier anslår at sjøgressenger, sammen med saltmarsk og mangroveskoger, er ansvarlig for opptil 70% av karbonlagring i havet.

I Norge regnes Zostera marina som den vanligste arten. Den finnes langs hele den norske atlanterhavs- og Skagerrak-kysten, fra det nordligste fylket, Finnmark, til Oslofjorden. Det er dokumentert ålegrasenger som for første gang ble registrert for over 100 år siden, noe som indikerer lang levetid under stabile forhold.

 

Aktiviteter

SEAME har inngått samarbeid med forskere fra Universitetet i Oslo for å gjennomføre følgende aktiviteter:
• Bestemme det totale omfanget av ålegras rundt Norge og potensiell nedgang gjennom årene.
• Beregne karbonlagringskapasiteten hos ålegras på flere steder rundt Skagerrak-kysten.
• Gi et anslag av den totale karbonbeholdningen i ålegrasengene i Norge.

 

Bilder fra prosjektet, klikk for å vise store bilder:

Aktivitetsplan

Mars 2017

Sjøgressfordelingsdata

Juli 2017

Prøvetaking i Drøbak i Oslofjorden

August 2017

Prøvetaking ved flere steder rundt Skagerrak-kysten

December 2017

Sedimentanalyse for organisk materiale, C:N, datering av karbonisotoper og radioisotoper

For mer informasjon

Maria Potouroglou, GRID-Arendal

maria.potouroglou@grida.no

+47-46944195