Lagring av tangkarbon i sedimenter – BURSE

BURSE kvantifiserer nedgraving av tangkarbon i myke sedimenter på dypt vann.

 

Bakgrunn

Tang og tare er tilbakevendende ugressalger som danner tett skog på grunt vann (0–30 m dybde). Hver tare kan bli opptil 3–4 m, og fester seg til hardt underlag med en hefteskive . Tangskoger er tredimensjonale habitater, og med en høy produksjon støtter de rike og mangfoldige samfunn av andre alger og virvelløse dyr. Tareskoger fungerer også som klekke- og beiteområde for kystfisk, sjøfugler og pattedyr.

Bare 20 % av den samlede, primære produksjonen blir imidlertid brukt innenfor systemet, og mesteparten av tangmaterialet som produseres, sendes til grunt og dypt vann der det fungerer som drivstoff for andre økosystemer. En ukjent andel blir dessuten gravd ned i sedimenter på dypt vann, og fjernes dermed fra den korte karbonsyklusen. Tareskoger kan dermed være viktig i karbonsekvestrering. I BURSE ønsker vi å kvantifisere nedgraving av karbon fra tarer i myke sedimenter på dypt vann i en norsk fjord. Norge har en lang kyst som støtter opp om en betydelig del av den samlede europeiske andelen tare, og BURSE vil bidra til økt kunnskap om rollen til disse viktige blå skogene.

 

Aktiviteter

  • I dette prosjektet skal Havforskningsinstituttet og UiO utføre gravitasjontester i sedimenter fra stasjoner med høy og lav akkumulering av tangrester. Kjernene vil bli brukt til å studere sedimentnedgraving som et karbonsluk.
  • Resultatene omfatter beregninger av tangkarbonnedgraving i myke sedimenter, en fagfellevurdert artikkel om skjebnen til tangkarbon og kontakt med samfunnet.
  • Prosjektet er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, UiO, GRID-Arendal og NIVA.

 

Bilder fra prosjektet, klikk for å vise store bilder:

Aktivitetsplan

November 2017

Prøvetaking i felt

2018

Sedimentanalyse og publisering

For mer informasjon

Kjell Magnus Norderhaug, Havforskningsinstituttet

kjellmn@imr.no