Raet nasjonalparks marine økosystemtjeneste

Bakgrunn

Raet nasjonalpark er en marin nasjonalpark, som omfatter ca. 607 kvadratkilometer av kystnaturen og havet utenfor kommunene Tvedestrand, Arendal og Grimstad – fra kommunegrensen mot Risør i øst til Valøyene utenfor Fevik i Grimstad kommune i vest. Hele 98 % av arealet er definert som sjø og sjøbunn. Dette arealet strekker seg fra kysten og langt til havs – inntil 12 nautiske mil (22 km) fra de ytterste øyer og holmer i skjærgården.

Opprettelsen av Raet nasjonalpark i 2016 la grunnlaget for at også kommende generasjoner kan skape minner fra vakker og gavmild kystnatur. Raet nasjonalpark ligger i og nær områder med høy befolkningstetthet og sterke nærings- og friluftsinteresser. Samspillet mellom vern og bærekraftig bruk er derfor viktig.

Denne publikasjonen om økosystemene i Raet Nasjonalpark viser mangfoldet og samspillet i de marine økosystemene. Den fremhever fem viktige økosystemer og økosystemtjenester som parken bidrar med. Illustrasjonene er laget for at personer som ellers ikke har et forhold til det marine miljøet skal kunne forstå og sette pris på verdiene i parken.

 

 

Photos from the project, click to view large:

PAktivitetsplan

Desember 2017

Identifikasjon av prioriterte økosystemtjenester

Innsamling av tilgjengelige biofysiske grunnlag for prioriterte økosystemtjenester, inkludert status og trender, og med tilgjengelig sosioøkonomisk informasjon

Januar 2018

Identifikasjon av økosystemtjenestenes «hot spots»

Desember 2018

Endelig rapport

For mer informasjon

Christian Neumann, GRID-Arendal

Christian.Neumann@grida.no

+47-94823838