Lagring av tangkarbon i sedimenter – BURSE

Lagring av tangkarbon i sedimenter – BURSE

BURSE kvantifiserer nedgraving av tangkarbon i myke sedimenter på dypt vann.   Bakgrunn Tang og tare er tilbakevendende ugressalger som danner tett skog på grunt vann (0–30 m dybde). Hver tare kan bli opptil 3–4 m, og fester seg til hardt underlag med en...
Karboninnhold  i ålegrasenger – SEAME

Karboninnhold i ålegrasenger – SEAME

SEAME vurderer den generelle fordelingen og karbonlagringskapasiteten i ålegrasenger i Norge.   Bakgrunn Ålegras er vannlevende blomsterplanter, og navnet stammer fra den gresslignende morfologien fordi de fleste av sjøgrasartene har gresslignende blad. De...
KELPFLOAT

KELPFLOAT

KELPFLOAT har som mål å kvantifisere eksporten av taremateriale fra tareskogene og til dypere og grunnere økosystemer, samt å identifisere tarekirkegårder som er områder som mottar og lagrer spesielt store mengder taremateriale.   Bakgrunn De siste tre-fire...
Raet nasjonalparks marine økosystemtjeneste

Raet nasjonalparks marine økosystemtjeneste

BakgrunnRaet nasjonalpark er en marin nasjonalpark, som omfatter ca. 607 kvadratkilometer av kystnaturen og havet utenfor kommunene Tvedestrand, Arendal og Grimstad – fra kommunegrensen mot Risør i øst til Valøyene utenfor Fevik i Grimstad kommune i vest. Hele 98 % av...