Policy Brief

Norsk versjon

World Economic Forum identifiserer tap av biologisk mangfold som en av de fem største truslene mot den globale økonomien.

Blå skog som tare, tidevannseng- og myr, tang, sjøgress og mangrover er blant de mest biologisk mangfoldige økosystemene i verden. Tusenvis av arter er avhengige av blå skog for gyting, oppvekstområde, habitat, beskyttelse og mat.

Over hele kloden minker blå skog i et alarmerende omfang og tempo. Beskyttelse og restaurering av disse økosystemene kan reversere denne nedgangen og samtidig bidra til å redusere den bredere nedgangen i biologisk mangfold. Likevel får disse økosystemene ofte mindre fokus enn terrestriske skoger eller korallrev. Når blå skog nevnes, legges det først og fremst vekt på mangroveskoger, og i mindre grad sjøgress, tareskog eller tidevannseng- og myr.

Blå skog må i økende grad prioriteres i relevant politikk for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål. I tillegg bør kystøkosystemer fremheves i post-2020 Global Biodiversity Framework som ble forhandlet i Kunming, Kina i oktober – slik de var i de utgående Aichi-målene for biologisk mangfold.