Peter Haugan

Peter Haugan

Peter er programdirektør ved HI og professor i oseanografi ved Universitetet i Bergen. Han har brede interesser som spenner fra havkarbon og klima til havvitenskapelig-politisk interaksjon. Han er for tiden også leder av ekspertgruppen for havpanelet og medlem av styret for NBFN.