The Norwegian Blue Forests Network (NBFN) har som felles mål å styrke den norske kompetansen og kunnskapen om blå skog, slik at deres fulle potensial knyttet til den globale klimautfordringen og levering til andre økosystemtjenester kan oppfylles nasjonalt og internasjonalt. Norge har internasjonalt vært en sterk tilhenger for bærekraftig bruk av blå skog-økosystemer for å forbedre ikke bare økosystemforvaltningen, men også for å styrke lokalsamfunn og bidra til fattigdomsbekjempelse. Nasjonalt har bærekraftig bruk av marine økosystemer blitt et viktig grunnlag for Norges mål om å utvikle sin blågrønne økonomi.

FORMÅL

Øke bevisstheten i Norge om rollen som blå skoger spiller i å fange og lagre karbon, og deres rolle i å tilby flere og viktige økosystemtjenester gjennom målrettet kommunikasjon og formidling.

Utføre forskning for å bidra til økt kunnskap om rollen til blå skoger, nasjonalt og internasjonalt, med tanke på den globale klimautfordringen og i å støtte et bredt utvalg av viktige økosystemtjenester.

Utvikle og gjennomføre handlingsorienterte prosjekter i Norge og utlandet for å bevare og forbedre økosystemforvaltningen av blå skoger.

Støtte opp om norsk politikk for blå skoger og forskningsagendaen og dens implementering i henhold til ulike internasjonale konvensjoner og mekanismer for klima og biologisk mangfold, samt de med en nasjonal opprinnelse forespurt av Stortinget, myndighetene og underordnede organisasjoner.