Norsk Nettverk for Blå Skog inviterer deg til 2. årlige Blå skog-uka

Hold av datoen: Tirsdag 16. november til torsdag 18. november 2021

Temaet for årets konferanse er løsninger: Hva gjøres for å beskytte og restaurere blå skog, både i Norge og globalt? Og hvordan kan denne innsatsen oppskaleres?

Blå skog-uka 2021 vil bringe sammen et spekter av aktører som er interessert i blå skog for å lære av hverandre og utveksle ideer. Dette inkluderer forskere, beslutningstakere, forvaltere, privat sektor, lærere og andre.

Konferansen vil være digital, med muligheter til å bidra, stille spørsmål og bygge nettverk i løpet av uken.

Deltakelse er både gratis og åpen for alle.

Program- og konferansedetaljer vil være tilgjengelig tidlig på høsten. Ytterligere oppdateringer blir lagt ut på denne siden.

* NBFN er et initiativ fra GRID-Arendal, Havforskningsinstituttet og NIVA med støtte fra Nærings- og fiskeridepartementet. Vårt oppdrag er å være den beste kilden til pålitelig og oppdatert kunnskap om norske blå skogerfor å øke bevisstheten, tilby løsninger, inspirere til økosystembasert forvaltning og oppmuntre til bærekraftig bruk av blåskog i Norge og ellers i verden.

Løsninger: Hva gjøres for å beskytte, bevare og restaurere blå skog, både i Norge og globalt? Og hvordan kan denne innsatsen oppskaleres?

Blå skog er en viktig naturbasert løsning på klima- og miljøkrisen. De er også en viktig del av den bærekraftige havøkonomien. Men mange typer blå skog er i tilbakegang både i Norge og globalt.

Under Blå skog-uka 2021 vil vi undersøke hva som kreves for å reversere disse trendene. Temaene vil omfatte økosystembasert forvaltning, vern og restaurering. Vi vil også utforske omfanget, størrelsen og verdien av blå skog økosystemtjenester – fra karbonfjerning til beskyttelse av biologisk mangfold.