Nina Dehnhard

Forsker, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

nina denhard

Nina er sjøfugløkolog. Siden 2019 har hun jobbet ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og er en del av Norsk sjøfuglbestandsovervåkingsprogram SEAPOP (www.seapop.no). Hennes nåværende forskning fokuserer på habitatbruken og fôringøkologien til toppskarv og overlapper med menneskelig ressursbruk.