NBFN på det internasjonale Blue Carbon Initiative-møtet i København

Blue Carbon Initiative Scientific Working Group møttes i København, Danmark, fra 9. til 13. september 2019. Fokuset på dette møtet var på Blue Carbon habitater i Norden. Et av de sentrale spørsmålene i workshopen var: “ Hvordan kan Blue Carbon bidra til å oppnå de nasjonalt bestemte bidragene (NDCs) og målene i Paris-avtalen?

Blue Carbon (BC) er kjent som karbon lagret i kyst- og marine økosystemer. Seagrass, mangrove og saltmarshes er anerkjent som BC økosystemer når de binder og lagrer store mengder blå karbon i sedimentene der de bor. Nå blir tang og andre tang sakte akseptert som BC-habitater, etter å ha blitt ignorert siden de vokser på habitater som ikke akkumulerer organisk karbon, og derved overser eksporten til andre økosystemer.

Totalt deltok nærmere 80 forskere, miljøledere og beslutningstakere i workshopen – mange bidro med sin kunnskap om restaurering, beskyttelse og styring av forskjellige Blue Carbon-systemer rundt om i verden. Norge var representert av fem deltakere fra The Norwegian Blue Forest Network (NBFN, Helene Frigstad, Kasper Hancke, Hege Gundersen fra NIVA, Jonas Thormar fra IMR, og Steven Lutz fra Grid-Arendal) og to representanter fra Miljødirektoratet (Åsa AB Pedersen og Marianne Olsen).

Workshoppen ble avsluttet med en rundebordsdiskusjon der alle deltakerne ble spurt: “Hvorfor tror du det er viktig å fokusere på Blue Carbon? « eller “Hva tror du kan gjøres for de nordiske Blue Carbon-habitatene? ”, OgHvordan vil du fortsette arbeidet for Blue Carbon når du kommer hjem? ”

Med disse Why’s, What’s and How’s fremdeles i tankene har vi begynt å syntetisere to artikler. De første har tittelen “ Status for Blue Carbon Ecosystems i de nordiske landene ”Som vil gi en status for vitenskap, ledelse og politikk knyttet til blå karbonøkosystemer i Norden, samt kunnskapshull og fremtidsperspektiver. Den andre har rett “Nordisk veikart for økosystemer med blå karbon ”. Vi forventer at disse papirene vil være klare tidlig i 2020