KELCO VERKSTED

Tareeksportens rolle i utformingen av tilstøtende bunndyr økosystemer: trinn for internasjonalt samarbeid
Oslo, 19.-20. September 2017

Hovedmålet med KELCO-workshopen var å samle nasjonale og internasjonale eksperter med ulik vitenskapelig bakgrunn om tang og bentisk økologi for å dele data og informasjon og identifisere og styrke synergier mellom pågående forskningsprosjekter. KELCO-workshopen ble medfinansiert av NFR-MARINFORSK og Norwegian Blue Forest Network (Norge) og fra British Ecological Society-Aquatic group og MERP-programmet (UK). Workshopen ble holdt på Science Park i Oslo, Norge, i september 2017.

Workshopen ble satt opp for å legge til rette for diskusjoner om tangeksport og påvirkning, noe som muliggjorde sammenligninger av økosystemer med forskjellige drivere i stor geografisk skala. Strategisk ga workshopen et utmerket rammeverk for kunnskapsdeling blant ledende forskere innen tangforskning, styrke samarbeidet og fremme fremtidige forskningssamarbeid. Workshopen ble organisert over to dager og hadde nytte av deltakelsen fra 20 ledende forskere om tangforskning fra 7 land: 11 fra Norge, 3 fra Storbritannia, 1 fra Irland, 1 fra Danmark, 1 fra USA, 2 fra Canada og 1 fra Australia .

Sett scenen: hva vet vi?

Den første morgenen av workshopen ble viet til presentasjoner som bidro til å sette scenen for nåværende kunnskap og forskning innen tangdriftproduksjon og skjebne i forskjellige geografiske regioner:

  • Hovedresultater hittil fra KELPEX-prosjektet – Karen Filbee-Dexter (NIVA, NO)
  • Produksjon, transport og skjebne til tareavfall i Nova Scotia – Bob Scheibling (Dalhousie Uni., CA)
  • Nyere og pågående tareundersøkelser i Storbritannia og Irland – Michael Burrows (SAMS, Storbritannia), Dan Smale (MBA, Storbritannia), Pippa Moore (Aberystwyth Uni., Storbritannia), Nessa O’Connor (Uni. Dublin, Irland)
  • Tareundersøkelse i Alaska – Ken Dunton (Uni. Texas, USA)
  • Norsk blåskognettverk – Hege Gundersen (NIVA)

Diskusjonsøkter: hva er hullene?

Den første morgenen med presentasjoner ble fulgt av to halve dagers diskusjoner om fire hovedtemaer:

  • Diskusjon 1: Generering av tangresterosjon og mekanismer for detritusproduksjon
  • Diskusjon 2: Kvantifisere transport av tangrusk
  • Diskusjon 3: Kvantifisering av tareforstyrrelse av bunnfellesskap og sekvestrering
  • Diskusjon 4: Virkninger av regimeskift på drivforsyning og økosystemrespons

Neste trinn: hvordan kan vi løse viktige kunnskapshull?

Workshopen ble avsluttet med en generell diskusjon om neste trinn. Denne økten startet med å identifisere 3-5 store kunnskapshull som kan løses med gjeldende pågående forskning / metoder. Diskusjonene inkluderte informasjon om relevante innkallinger til forslag, potensielle fremtidige workshops, studentutvekslinger og diskusjoner om to potensielle publikasjoner som en felles innsats fra workshopdeltakerne.